mardi 4 décembre 2007


Nu kpaca mê nu e ma si su caxoxoo a ô, e nô gbô bo ze alô do gba !!!

Vodun-gblamê ee wa yi e ô, o Dada zinkpo daxo we kpo Hênugan têmêtêmê kpo gudo yetôn lê kpo zun zônlin do Agbomê toxomê. Anyi !!!

E xa gbêtô yi degbawe mô (gbetô 8000 !). Zônlin-zunzun ô, e dô ye zun bo do ze azô kpo linlin Togan-Benin-totôn, Medaxo Yayi Boni tôn, do aga.

“Togba ô wê nyi dô Hênu gba a !” Mi yi gbe dô Yovo wa gba to mitôn, amô mi desu ma gba Hênmitôn lê o.

E ko ma mi. Azômêvi, Kplônyijibôalavôvi lê, azôwatô têmêtêmê lê kpo nô zun zônlin têgbê do tomitôn mê. Amô Dada lê tôn ô, nukôntôn die se wê un de e ! Etê ka kan Dada kpo Hênugan kpan do zonlin-zunzun mê ? Atê ka zôn bô Dada kpo Hênugan kpan na do zônlin zun wê ? Nu de nô han mi do Benin tomê an.

Nu e mi na filin ô wê nyi dô, mê e sin azinkpo ji wê mi de wê mi na nô kpôn, bo na nô si. Mê e nyi Daa e wê e nô kpôn a, azinkpo e ji wê e sô ê do e wê e nô kpôn. Azinkpo daxo-daxo we e do zônlin zun wê lê ô, Dada Gbêhanzin abi Dada Agoli-agbo kpan sin azinkpo jijin wê ye de a ? Toxodidô abi ajoxodidô wê na zôn bô Dada Gbêhanzin kpo Dada Agoli-agbo kpo na wa do zônlinzun wê gbôn toxomê toxomê abi aliji aliji a ? Dada zinkpo ô nu sisi tawun wê, e ma ze do da ayihun o. Do taji ô, mi do na filin dô gbôn Dada Gbêhanzin kpo Dada Agoli-agbo kpo ji ô, Agbomê sin Dada lê bi kaka yi jê Hwegbaja ji sin wi wê do tanu ye. Aniwu ka wê tawun ? Mêde na dô akwê. E ma kpôn do akwê wu bo sa hênu o ! Nu e Dada Gbêhanzin gbê ô die do jijê wê e.

Dada lê na ko do azô kpo linlin Togan Yayi Boni tôn, na ze do aga wê ô, ye hên ô, ye na sê Hênuvi ye tôn lê do fê. Mede sô konyigbe zô tawun wê Awênô mitôn wa tawun. Nu e kpaca mi tawun wê nyi dô, mêde ka sô de bo na gbê nu ye a ka wê a ?

Amô Dada kpo Hênugan mitôn lê kpan, mi vê kênkênlên bo gbô !

Madonyi

Aucun commentaire: