mercredi 5 décembre 2007

Handodo Benin-to tôn (Hymne national)


Hanyiyi

Beninto vilê mi, mi si te

Oo, mi si te ba nyi midesu

Ayi do hinhôn d’ayi ji we

Mi bo fôn.

Akpa nukôntôn

Ên sin hwexonu wê

Yôlô elô ko sô akpakpa

Tôgbo mitôn lê bô ye ko jê godo mê

Lobo kpankôn bo vankan kpo mêhuhu kpan

Bo yi sozo nu bô kanjô kôn nyi ayi bi vanya-vanya.

Hanyiyi

………

Akpa wegô

Xomêsin kpo wangbênu mê jôhôn

Do yinyin wê do (wê)kê lô ji cobô

Beninto vi, ma lin nude o, vo bo go bêlê o

Go bo nu nude ma gba’yi do nu we o

Ado kun no ya so’winya o.

Vê de ji do sôwu bo kpôn asia towe,

Sint(ôn) amamu lô nyin nukundido towe,

Bô vôvô lô finlin we ta e tôgbo towe lê,

Ye ko sinyên sin hwexonu le,

Kokolojônô ka na jide we dô o dôku a na wa mô dodo.

Aucun commentaire: